Sistem Konfigürasyonu

Genel Konfigürasyon

ONYX Pro ERP
(01) Sistem Konfigürasyonu
01  Genel Konfigürasyon Sistemi
   Genel Girdiler Sistemi
 
Genel Konfigürasyon, sistem ayarlarını, faaliyet özelliklerine uyması ve sürekli ihtiyaçlarını karşılaması için işletmelerin genel politika ve iş yönetmeliklerine uyarlar. Onyx Pro konfigürasyonu, işletme uygulamaları için ana yapıdır.
En Önemli İşlevleri:
  1. İşletme çalışma mekanizmasına göre sistemi kullanma metodunu etkileyen işlev ayarlarını belirtir.

  2. Dönem sayısı (aylık, periyodik, yıllık, vs…) açısından işletme faaliyet özelliklerine göre mali dönemi belirler. Ayrıca her dönemin başlangıç ve sonunu belirtir.

  3. Dövizler, hesaplar, idari yapı, çalışan bilgileri ve diğerlerinin konfigürasyonunu belirtir.

  4. Hesap tablosu ve maliyet merkezleri, faaliyetler, projeler gibi sistemlerin alt tablolarını hazırlar.

  5. Müşteriler için bütün lisanslı sistemlerin özelliklerinin ve işlevlerinin konfigürasyonunu yapar ve aktive eder.


En Önemli Özellikleri:
  1. İşletmelerin vizyon ve düzenlemelerini yürütürken, çalışma prosedürlerini kolayca planlama.

  2. Sektör işlevlerini, faaliyetleri ve çalışanları kurumsal yapıya göre belirtme.

  3. Sistem kullanımını ve çalışma prosedürünü önceden tanımlanmış ayarlar ve konfigürasyonuna göre kontrol etme.


Genel Konfigürasyon Sistemi ONYX Pro paketini yönetmek için kullanılan ana yapıdır.