Sistem Yönetimi

Kontrol ve Yetkiler

ONYX Pro ERP
(02) Sistem Yönetimi
03  Kontrol ve Yetkiler Sistemi
   Kapatma ve Kilitleme Sistemi


Kontrol ve Yetkiler, kullanıcıları tanımlayan, onlara yetkiler veren, bilgiyi koruyan ve bilgi güvenliğini garantileyen Sistem Yönetimi’nin en önemli işlevleri anlamına gelir.
En Önemli İşlevleri:
  1. Kullanıcıları tanımlar, gruplara ayırır ve onları bu gruplara bağlar.

  2. Girişimin kurumsal yapısına ve kullanıcıların sorumluluklarına göre her birine yetkiler verir.

  3. Kullanıcıların, görevlerini yerine getirirken yaptıkları işlemleri ve verileri denetler.

  4. İşletme verilerini korumak için onları yedekler ve işletme bilgi güvenliğinden emin olur.

  5. Verilen lisansa göre, işletmenin yeni yatırım faaliyetleri için yeni bir hesapsal kişilik oluşturur.


En Önemli Özellikleri:
  1. Kullanıcı yetkilerini bir başkasına kopyalayabilen kullanıcı konfigürasyonunun kolaylığına ek olarak, konfigürasyon ve girdileri hesapsal kişilikler arasında kolayca taşıma.

  2. Çalışma saatleri içinde sistemi açma ve çalışma saatleri dışında ve tatillerde kapatma gibi sistem kullanım sürelerini belirtme.

  3. Kullanıcı işlemlerini düzenleme ve kullanıcı performanslarını tablo ya da grafik raporları ile ölçme.

  4. Kullanıcı girdilerini, çıktılarını ve işlemlerini görüntüleyen detaylı raporlar sunma.


Kontrol ve Yetkiler Sistemi, bütün ONYX Pro ERP kullanıcıları için yetki sağlamayı yönetir, kullanıcı görevlerini gözetler ve kullanıcıların performanslarını değerlendirir.