Sistem Yönetimi

Kapatma ve Kilitleme

ONYX Pro ERP
(02) Sistem Yönetimi
   Kontrol ve Yetkiler Sistemi
04  Kapatma ve Kilitleme Sistemi


Kapatma ve Kilitleme Sistemi Kapatma: belirlenen mali dönemi kapatır ve bakiyeyi bir sonraki döneme aktarır. Kilitleme: belirli dönemlerde, işlemleri zamanında yapmaları için kullanıcıları kontrol etmek ya da kullanıcı veya şubeyi belirli amaçlar doğrultusunda durdurmak için sistem üzerinde çalışmayı engeller.
En Önemli İşlevleri:
  1. Yeni yıl açar ve mali dönem sonundaki girdilerin yanı sıra konfigürasyonları da yeni yıl ya da döneme taşır. Bu yeni dönemde konfigürasyonu değiştirme imkânı tanır.

  2. Mali dönem boyunca muhasebe uygulamaları yapar ve işlemleri tamamlar.

  3. Döviz değişimindeki farklılıklar için muhasebe düzenlemeleri yapar.

  4. Hesap, stok, izin ve diğer bakiyeleri bir önceki yıl sonundan yeni yılın başına aktarır.

  5. Bir kullanıcı, şube veya işlemlerin sistem üzerinde, geçici veya genel olarak çalışmasını zamanında durdurur.


En Önemli Özellikleri:

  1. Döviz farklılıklarının otomatik değerlendirmesini yapma.
  2. Herhangi bir mali dönemin sonunda işletmenin nihai kâr veya zarar sonucunu bildirme.
  3. Yeni yılda, konfigürasyondaki çalışma mekanizmasını ve girdileri kolayca değiştirir.
  4. Çalışanlar tarafından vaktinde yerine getirilen işlemleri kontrol etme.

Kapatma Süreci kilitli dönem süresince kullanıcının herhangi bir işlem yapmasını engeller ve yıllık kapatma, ONYX Pro Sistemi’nin bütün bakiyelerini yeni yıla aktarır.