Genel Muhasebe Sistemleri

Büyük Defter

ONYX Pro ERP
(03) Büyük Defter Sistemleri
05  Büyük Defter Sistemi
   Denetim ve Kayıt Sistemi
   Akreditif Yönetim Sistemi
   Bütçe Yönetimi Sistemi
   Sabit Değerler Yönetim Sistemi


Büyük Defter finansal muhasebenin kalbidir. Parayı, muhasebe kayıtlarını ve finansal raporları yönetir.
En Önemli İşlevleri:
 1. Alacaklar, borçlar, mevduatlar, transferler ve hesap mutabakatı ile eldeki ve bankadaki parayı etkiler.

 2. Çek yönetimi ve işletme kayıtları ile banka kayıtları arasındaki farklılıklarla ilgili banka mutabakatını yürütür.

 3. İşlem kontrol taleplerini yerine getirir ve işlemleri, kayıtlar ve belgeler aracılığıyla onaylar.

 4. Eldeki parayı işletmede uygulanan usüller ile hesaplar.

 5. Hesap özeti, yevmiye defteri, mizan, kâr ve zarar ve bilanço gibi çeşitli raporlar düzenler.

 6. Hesaplar arasındaki eşleştirme işlemlerini ve gerekli finansal düzenlemeleri gerçekleştirir.


En Önemli Özellikleri:
 1. İşlem hareketini doğrudan gösterme ve işletmenin mali durumlarını bildirme.

 2. Borçların belirtilmesi ve ödenmesinin yanı sıra taksit ödemesi ve çek tahsilâtını takip etme.

 3. Hesap işlemlerini eşleştirme, müşteri ve tedarikçi borçlarını takip etme.

 4. İşlemleri yine bu işlemlerin elektronik belgelerine bağlama.

 5. Nakit akışını, hesap sonunu ve mali bilanço raporlarını işletmeye göre düzenleme.

 6. İşletmelerin belirli bir süre zarfındaki kâr ve zarar raporlarını değerlendirme.


Büyük Defter, hesapları tüm ONYX Pro Sistemleri'nde gerçekleştirilen işlemlerden etkilenen finansal arayüzdür.