Genel Muhasebe Sistemleri

Denetleme ve Gönderme

ONYX Pro ERP
(03) Büyük Defter Sistemleri
   Büyük Defter Sistemi
06  Denetim ve Kayıt Sistemi
   Akreditif Yönetim Sistemi
   Bütçe Yönetimi Sistemi
   Sabit Değerler Yönetim Sistemi

Denetim Yönetimi, işlemlerle ilgili muhasebeci belgelerini denetleyen ve bunları uygunluk, uygunsuzluk veya ret ile onaylayan sistemdir.
En Önemli İşlevleri:
  1. Finansal etkisi olan tüm işlemlerle ilgili farklı belgeleri denetler ve onaylar.

  2. Muhtelif hesap özetlerini toplam bakiye ile veya müşterilerin, tedarikçilerin ya da diğerlerinin tabloları gibi kalemlerin detayları ile eşleştirir. Ayrıca gerekli süreci yürütür.

  3. Hesap yönetimini görüntüler ve performansı kontrol eder.


En Önemli Özellikleri:
  1. Bütün belgeler denetlenene kadar herhangi bir aylık kapatma işlemine izin vermeme.

  2. Denetlenmiş ve denetlenmemiş raporları yayınlama.

  3. Denetlemenin ardından çıkarılan raporları yayınlama.

  4. Herhangi bir işlemin ve doğru prosedürlerin yürütülmesini onaylamadan önce kesinliğini sağlama.

  5. Herhangi bir dönem içinde gerçekleştirilen işlemleri değerlendirme.

  6. Denetlenmiş ve denetlenmemiş işlemlerin muhtelif raporlarını çıkarma, denetlemeden önceki ve sonraki hesap özetini çıkarma ve denetlenmiş, denetlenmemiş ve reddedilmiş işlemleri saptama.


Denetim Yönetimi Sistemi, ONYX Pro paketindeki mali etkisi olan herhangi bir sistemin denetleme işlemlerinin kesin ve özelleşmiş prosedürlerinin konsolidasyonunu sağlar.