Genel Muhasebe Sistemleri

Bütçe Yönetimi

ONYX Pro ERP
(03) Büyük Defter Sistemleri
   Büyük Defter Sistemi
   Denetim ve Kayıt Sistemi
   Akreditif Yönetim Sistemi
08  Bütçe Yönetimi Sistemi
   Sabit Değerler Yönetim Sistemi

Bütçe gelecek mali dönem için gerçek bir plandır. Planlama, kontrol etme, koordine etme, iletişim kurma, motive etme, görüntüleme, değerlendirme ve herhangi bir ihlali ele alma aracı olarak kullanıldığı gibi, işletme tarafından hedeflerine ulaşmak için de kullanılır.
En Önemli İşlevleri:
 1. Gerek duyulan herhangi bir döneme (yıllık, altı aylık, üç aylık, aylık) göre veya işletme yönetimi tarafından istenilen formata göre bütçe tasarısı yayınlar.

 2. Üzerine bir yüzde ekleyerek önceki yılın bütçesini kullanmak gibi, üstünde çalışılacak hızlı bir bütçe yayınlar.

 3. Bütçe kalemleri arasında transfer prosedürlerini yürütme kabiliyetindedir.


En Önemli Özellikleri:
 1. Tamamlanma tarihi veya tahakkuklar ile ilgili işin teminat kapsamındaki durum ve performansını takip etme.

 2. Giren ve çıkan akreditifleri bilme ve ilgili taahhütleri tanıma.

 3. Bütçede tanımlanan hedeflere ulaşmak için işletme stratejisini çalışma programına dönüştürme ve işlemlerin doğru bir şekilde yürütülmesini garantileme.

 4. Planlı bütçe onaylanana kadar bütçenin birden fazla versiyonu üzerinde çalışabilme.

 5. Eldeki bütçe seçeneklerini kullanarak olası bir sorunu öngörme.

 6. Yöneticilerin bütçe hazırlığına katılımıyla ve ulaşılması gereken asıl bütçeler olarak görmesiyle çalışanları, en iyi performansı sergilemeleri için teşvik etme.

 7. Bütçenin asıl sonuçlarını karşılaştırma, olumsuz sonuçları ele alma, olumlu sonuçları teşvik etme.

 8. Bütçe performans değerlendirmesinin sonuçlarını, teşvikler ve kişisel tecrübelerle ilişkilendirme.


Bütçe Yönetimi Sistemi satım, alım, faaliyet, performans değerlendirme ve tüm işletme aktivitelerindeki iş sonuçları gibi kalemler ile ilgilenen tüm ONYX Pro Sistemleri ile entegre edilmiştir.