Envanter Sistemleri

Envanter Yönetimi

ONYX Pro ERP
(04) Envanter Sistemleri
10  Envanter Yönetim Sistemi
   Stok Sayımı Sistemi

Envanter Sistemi depo yönetimi için kullanılır. Kalem girdilerine ek olarak envanter işlemleri ve detaylı raporlar için ve ayrıca kesin yeterlik ve öngörülen risklerin güvenliğini sağlamak için kullanılır.
En Önemli İşlevleri:
 1. Bütün stok mal türlerinin ve tükenmiş mal stoklarının verimli yönetimini sağlamak için malları stok gruplarına ayırır.

 2. İhtiyaç duyulacak kalemlerin temin edilebileceği limanların bulunması için stok dışı mallara yönelik ön siparişleri bildirir.

 3. İlgili hesaplar üzerinde finansal etkisi olan devir, piyasaya sürme ve kalemlerin birleştirilmesi gibi stok işlemlerin girdisini yapar.

 4. Malların tutarı ve stok değerlerini, onaylanan stok maliyet hesaplama yöntemleri ile otomatik olarak kontrol eder.

 5. Stok ömrü ve şubeler arasındaki devir yönetimini görüntülemek için çeşitli raporlar yayınlar.


En Önemli Özellikleri:
 1. Malların türü, maliyeti veya sınıflandırma vb. ile stokların esnek bir şekilde konfigürasyonunu sağlama.

 2. Stok sayımını çoklu seçenekler ile kolayca düzenleme.

 3. İşletmenin yönetimsel kararını destekleyen bilgiler ile günlük veya periyodik raporlar sunma.

 4. Kalemin tesliminin başlangıcını, işlemini, değerlendirmesini ve işletme performansı ile olan ilişkisini bilme.

 5. Bütün girdiler ve stok kullanımları için çeşitli kontroller geliştirme.

 6. Envanter işlemlerini, hesaplar üzerindeki etkilerini onaylamadan önce kontrol etme ve denetleme.


Envanter Yönetim Sistemi işlemleri, hesapları, tedarikçiler, alımları, müşterileri ve hatta Üretim Sistemleri’ni bile etkiler. Bu nedenle ONYX Pro Sistemleri ile çok merkezi ve önemli bir ilişkisi vardır.