Envanter Sistemleri

Stok Sayımı

ONYX Pro ERP
(04) Envanter Sistemleri
   Envanter Yönetim Sistemi
11  Stok Sayımı Sistemi

Stok Sayımı Sistemi periyodik veya yıllık stok sayımını ve depoların alma veya verme işlemlerini, sistemdeki asıl stok sayımını ve gerçek stok miktarını elde etmek için stok sayımı türlerini yürütür.
En Önemli İşlevleri:
  1. İşletme ve şubelerinde kullanılacak çeşitli stok sayımı türlerini tanımlar.

  2. Yerlerindeki malların stok sayımının yapılmasına yönelik kullanılan Android ve Cep Bilgisayarı gibi stok sayımı aygıtlarını tanımlar ve konfigürasyonunu sağlar, her bir aygıtın miktar ve bilgilerinin girildiğinden emin olur.

  3. Stok sayım sürecini, manüel stok sayımı yaparak girer; ya da direkt olarak sistemde yapar.

  4. Stok sayımı dosyalarını, (kullanılıyorsa) dış aygıtlardan, Stok Yönetim Sistemi'ne gönderir.

  5. Asıl stok sayımı ve sistem bakiyeleri sonuçları arasındaki miktar farklılıklarını görmek için stok sayımı fazlalık veya eksiklik raporlarını yayınlar.


En Önemli Özellikleri:
  1. Kolaylıkla anlaşılabilen özel ayarlar ile Android sistemi ve Cep Bilgisayarının herhangi bir aygıtı aracılığıyla stok sayımı yapma.

  2. Stok sayımı ya da siteler vb.’nin çoğu belgesindeki ayrılmış stok sayımı miktarlarını toplama kabiliyetinde olma.

  3. İnceleyerek, gerekli kararları alarak ve bunları düzenleyerek stok sayımı farklılıkları ile ilgilenme.

  4. Manüel teknik dış aygıtlar ile stok sayımı süreci, birçok kalemi olanlar veya yıl içerisinde birçok kez stok sayımı yapanlar için etkili bir araçtır.


Stok Sayımı Sonuçları birçok ve muhtelif hesaplar ile bağlı olan ve ONYX Pro Sistemleri ile merkezi ve önemli bir ilişkisi olan Stok Yönetimi Sistemi’nde yapılabilir.