Müşteri Sistemleri

Müşteri Hesapları

ONYX Pro ERP
(05) Müşteri Sistemleri
12  Müşteri Hesapları Sistemi
   Satış Yönetimi Sistemi
   Dağıtım Yönetimi Sistemi
   Bakım Hizmetleri Sistemi

Müşteri Hesapları Sistemi müşterileri tanımlamak, sınıflandırmak ve bilgilerini yönetmek, hızlı ve detaylı raporlar ile satışları ve tahsilât işlemlerini takip etmek ve müşterilerin borç durumunu analiz etmek için kullanılır.
En Önemli İşlevleri:
  1. Promoter, satış temsilcisi, tahsildar ve sürücülerin bilgilerini kodlar ve bunları Genel Muhasebe’deki hesapları ile bağlantılar.

  2. Müşteri hesaplarını açar, detaylı bilgilerini girer ve bunları bölgelerine ve güzergâhlarına göre tahsildar ve temsilcilerle bağlantılandırır.

  3. Müşteriler için özel fiyatlar belirler; kredi vadesini ve borç limitini tanımlar ve bedava ürün, indirim, komisyon vb.'ni kodlar.

  4. Tüm müşteri işlem ve indirimlerini girer; borçluluk durumlarının tablosunu oluşturur, temsilcilerin topladığı miktarı girer; müşteri ve temsilcilerin komisyonunu hesaplar.

  5. Müşterileri, ödeme oranı, net satışlar veya kâr marjı vb. gibi birçok değerlendirme standardına göre sınıflandırır.


En Önemli Özellikleri:
  1. Her müşteri için müşteri borç durumu, kredi dönemi ve izin süresi üzerinde kontrol sağlama.

  2. Müşterilerin hesap cetvellerini ve çeşitli seçenekler ile borç raporlarını yayınlama; ayrıca borç yaşlandırmanın doğru hesaplandığından emin olmak için önceki senelerdeki raporlar ile birleştirme.

  3. Müşteriler için ek indirimleri, iade zamanı geldiğinde iadenin gerçekleştiğinden emin olmak için satış işlemleri ile birleştirmeyi denetleme.

  4. Temsilcilerin, tahsildarların ve onların komisyon raporlarını yayınlama ve performanslarını değerlendirme.


Müşteri Hesapları Sistemi Envanter Yönetim Sistemi’ni etkiler. ONYX Pro Sistemleri işletme faaliyetlerinin tüm hallerinde satış ve depolar üzerindeki karşılıklı etkileri entegre eder.