Müşteri Sistemleri

Satış Yönetimi

ONYX Pro ERP
(05) Müşteri Sistemleri
   Müşteri Hesapları Sistemi
13  Satış Yönetimi Sistemi
   Dağıtım Yönetimi Sistemi
   Bakım Hizmetleri Sistemi


Satış Yönetimi Sistemi fiyat teklifleri, siparişler, satışlar, iadeler ve satış istatistikleri ve raporlarının analizleri gibi satış işlemleri ile ilgili her şeyi yönetir.
En Önemli İşlevleri:
  1. Birçok satış, sipariş, iade ve satış masraf türlerini kaydedebilir.

  2. Satış faturaları ve iade girdilerinin yanı sıra müşteri siparişleri ve fiyat teklifleri girmek gibi tüm satış prosedürlerini tamamlar, takip eder ve değerlendirir.

  3. Gelirler, alacaklar, nakit ve diğerleri ile ilgili olan hesaplar üzerindeki finansal etkisini otomatik olarak saptar.

  4. Esnek ve çoklu seçeneklerde promosyon tekliflerini idare eder.


En Önemli Özellikleri:
  1. Fiyatlar, faturaların serileşme mekanizması, iadeler,  bedava kalem ve indirimler verme metodu bakımından satış sisteminin esnek bir şekilde konfigürasyonunu sağlama ve promosyon teklifleri vb. hazırlama.

  2. Tam ya da analitik bir şekilde ve çoklu seçeneklerle satış işlemleri, iadeler, müşteri siparişleri ve fiyat teklifleri hakkında veri raporlarını hızlı bir şekilde elde etme.

  3. Çeşitli seçeneklerde gerekli bilgileri içeren mukayese raporları yayınlama kabiliyetinde olma.


Satış Yönetimi Sistemi sınırları ve etkileri değiştirmede; işletme aktivite ve satışlarını etkileyen idari ilişki ve işlevlerinde tüm ONYX Pro Sistemleri ile bağlantılıdır.