Müşteri Sistemleri

Dağıtım Yönetimi

ONYX Pro ERP
(05) Müşteri Sistemleri
   Müşteri Hesapları Sistemi
   Satış Yönetimi Sistemi
14  Dağıtım Yönetimi Sistemi
   Bakım Hizmetleri Sistemi

Dağıtım Yönetimi Sistemi hedeflenen piyasalara en iyi performansla hakim olmak için promosyon, satış ve tahsilat planıdır.
En Önemli İşlevleri:
  1. Müşterilerin, acentelerin, dağıtıcıların ve müşteri temsilcilerinin avantajlarının ve ayrıca, harcamalarının konfigürasyonunu sağlar.

  2. Müşteri temsilcileri ve gözlemciler için güncellenebilen eksiksiz ve esnek performans göstergeleri hazırlar.

  3. Satış temsilcileri ve promoterler için ürün veya bölge ya da piyasa ve rakip çalışmasına göre işletmenin benimsediği başka herhangi bir sınıflandırma ile güzergâh planları hazırlar

  4. Android veya Cep Bilgisayarı aygıtları ile fatura ve makbuzun sistem işlemlerini gerçekleştirir.

  5. Müşteriler ile kalem işlemlerini denetlemek için müşteri envanterlerinin stok sayımını yapar.

  6. Temsilciler tarafından sağlanmış piyasa ve rakipler hakkındaki bilgiyi kayıt ve analiz eder.


En Önemli Özellikleri:
  1. Kalemler, müşteriler, acenteler, promoterler, fiyatlar ve temsilcilerin piyasa ve rakip çalışmasının sonuçları hakkında detaylı bilgiye hızlı ve kolay ulaşımı sağlama.

  2. Mal ve toplanan miktar kaybı tehlikesini azaltma.

  3. Güzergâh, bölge, ürün ve temsilciler gibi gerekli seçeneklere göre raporlar ve performans, piyasa ve rakipler hakkında istatistik bilgi elde etme


Dağıtım Sistemi satış, müşteri, depo, çalışan ve diğerlerini birbirine bağlar. ONYX Pro Sistemleri, Dağıtım Sistemi verilerini ele alır ve bunları prosedürleri ile ilişkilendirir.