Müşteri Sistemleri

Bakım Hizmetleri

ONYX Pro ERP
(05) Müşteri Sistemleri
   Müşteri Hesapları Sistemi
   Satış Yönetimi Sistemi
   Dağıtım Yönetimi Sistemi
15  Bakım Hizmetleri Sistemi

Bakım Hizmetleri Sistemi, ürünlerin endüstriyel şirketlerde ya da onların acentelerinde satışından sonra bakım atölyelerinin devam eden hizmet tanımlamalarını takip etme performanslarını geliştirmesini sağlar.
En Önemli İşlevleri:
  1. Şirketin ihtiyacı olan müşteri bilgilerinin yanı sıra cihazları alır ve kontrol eder.

  2. Cihaz türü, servis ve müşterinin cihazı için gerekebilecek parçalar ile faaliyet emirlerini yayınlar.

  3. Faaliyet emirlerini ve hizmet yürütme aşamalarını takip eder ve tüm gerekli detayları kaydeder.

  4. Son bakım raporunu onaylar ve cihazın çıkış iznini yayınlar.


En Önemli Özellikleri:
  1. Bakımdaki teslim alınmış cihazı müşteriye ulaştırana kadar takip etme.

  2. Mühendislerin performansını ve şirket tarafından sağlanan hizmeti değerlendirme.

  3. Faaliyet emirleri için ödenen veya alınan para miktarlarını takip etme.

  4. Çeşitli şirket hizmetlerini sınıflandırma ve bunlarla hizmet kalemleri gibi ilgilenme.

  5. Faaliyet emrini satış faturalarındaki detaylar ile bir fatura olarak yayınlanmak üzere görüntüleme.

  6. Çalışma analizi ve gelişiminde yardımcı olacak çeşitli seçenekler ile faaliyet emrini, müşteri cihazlarını, mühendislerin performans seviyesini takip etmek için muhtelif raporlar yayınlama.


Bakım Hizmetleri müşteriler için teminattır ve tüm kaynaklarını yönetmek için ONYX Pro Sistemleri’ne ihtiyaç duyan şirketler tarafından gerçekleştirilir. Bakım Hizmetleri Sistemi, şirket atölyelerinde şirket ve müşteriler için sahip olunması gereken bir özelliktir.