Tedarikçi Sistemleri

Devam Kontrolü

ONYX Pro ERP
(07) İnsan Sermayesi Sistemleri 
19  Devam Kontrol Yönetimi Sistemi
   Bordro Yönetimi Sistemi
   İnsan Kaynakları Sistemi

Satın Alma Yönetimi, her aşamadaki satın alma işlem prosedürlerini yöneten bir sistemdir. Rekabete bağlıdır, satın alma standartlarını ve özelliklerini bildirir.
En Önemli İşlevleri:
  1. Tüm farklı şirket departmanlarında satın alma taleplerini onaylar ve yayınlar.

  2. Tedarikçi fiyat tekliflerini girer ve en iyisini seçmek için bunları inceler.

  3. Tedarikçi indirimlerini ve bedava ürünleri sınıflarına göre kodlar.

  4. Alış faturası, teslim izinleri ve alış iadeleri faturalarını yayınlar.

  5. Satın alma maliyetini, indirimleri ve harcamanın birim maliyetini hesaplar.


En Önemli Özellikleri:
  1. Satın alma masraflarını, farklı oranlardaki ürün sınıflandırmasına dayanan seçenekler ile dağıtabilme.

  2. Alım emri, faturalar ve teslim izinlerinde depoların çok olması.

  3. Satın alma tarihlerini, ürünleri ulaştırmak için takip etme.

  4. Çoklu seçeneklerde, alış faturaları, iadeler ve net satın almaların detaylı ve kapsamlı raporlarını yayınlama.

  5. Üzerlerindeki tedarik usüllerini yürütmek için sınıflandırılmış kalemler gibi hizmetleri idare etme.


Satın Alma Yönetimi Sistemi işletmenin mal tedarikçileri ve depoları arasındaki bir aracıdır. ONYX Pro Sistemleri’nin işlevlerini yerine getiren bir parçası olarak sistemler ile tamamen entegre edilmiştir.