Tedarikçi Sistemleri

Bordro

ONYX Pro ERP
(07) İnsan Sermayesi Sistemleri 
   Devam Kontrol Yönetimi Sistemi
20  Bordro Yönetimi Sistemi
   İnsan Kaynakları Sistemi

Bordro Yönetimi Sistemi, çalışanın belirlenen herhangi bir dönemdeki mali kayıtlarıdır. Bordro yönetiminin kalitesi, işletmenin faaliyet giderleri üzerindeki adil etki anlamına gelir.
En Önemli İşlevleri:
 1. Bordro düzenlemeleri ve politikalarını işletme belgelerine ve devletin yerel kanunlarına göre kodlar ve kullanıma sunar.

 2. Çalışanların ücretlerini, işletme düzenlemeleri ve yenilenebilir idari kararlara göre, esas ücret, ödenek, kesinti ve diğer bileşenleri ile belirtir.

 3. Maaş ve ödenmesi gereken ek ücreti otomatik olarak hesaplar ve maaş bordro kayıtlarını etkilemeden önce bunların kullanımını onaylar.

 4. Personelin borç isteklerini ve avanslarını kurum politikasına göre onaylar, takip eder ve programlar.

 5. Çalışanların aylık finansal değişkenliklerini istihkak ve kesintilerle girer ve bunları uygulanan düzenlemelere göre uyarlar.

 6. Bordro ve tahakkuklara bağlı hesaplar üzerinde finansal etki sağlar.

 7. Rapor tasarım araçlarındaki kullanıcı seçeneğine göre tahakkuklar ve bordrolar hakkında çeşitli raporlar yayınlar.


En Önemli Özellikleri:
 1. İşletme faaliyet doğası ve çalışanları ile sistem konfigürasyonunu sağlama esnekliği.

 2. Çalışanların finansal işlemlerini ve bunların ücretleri üzerindeki etkisini inceleme.

 3. Bordro kayıtlarını, herhangi bir zamanda görüntülemek için birkaç yıl boyunca arşivde tutma.

 4. Bordroları hızlı hazırlama ve yayınlama.

 5. Personel bordroları için toplanmış raporları çoklu seçenek ile gösterme.

 6. Avans bakiyelerini ve bunların tasfiyesini, ayrıca, borçları ve geri ödemelerini takip etme.


Bordro Yönetimi Sistemi finansal hesaplar ile ONYX Pro Sistemleri’ne entegre edilmiştir ve bunları otomatik olarak etkiler.