İnsan Sermayesi Yönetimi Sistemleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

ONYX Pro ERP
(07) İnsan Sermayesi Sistemleri 
   Devam Kontrol Yönetimi Sistemi
   Bordro Yönetimi Sistemi
21  İnsan Kaynakları Sistemi

İnsan Kaynakları Sistemi insan kaynakları ile ilgili olan prosedür, hizmet ve avantajları yöneten sistemdir. Bunların bilgilerini, düzenleme sistemlerini ve diğer tüm eylemlerini içerir.
En Önemli İşlevleri:
 1. İşçi ihtiyacını duyurma, adaylık, işçi seçimi ve görevlendirme süreçlerini gerçekleştirir.

 2. Personel bilgi ve belgelerini arşivler.

 3. Kurum politikası, düzenlemeler ve yerel kanunlara göre seyahat, ulaşım, ilaç tedavisi, teşvikler, terfiler, ikramiyeler ve diğerleri gibi harcama düzenlemelerini belirtir, yönetir ve denetler.

 4. İdari eylem ile sonuçlanan ihlalleri belirtir, yönetir ve takip eder.

 5. İdari kararlar ile ilgilenir ve uygulamalarla ilgili prosedürleri gerçekleştirir.

 6. Performans değerlendirme modelleri ve işletme tarafından bu iş için kabul edilmiş yöntem doğrultusunda personel iş değerlendirmesini gerçekleştirir.

 7. Gereksinimler, eğitici planlar ve planların performans ve sonuçları ile ilgilenir, aynı zamanda bunları denetler ve değerlendirir.


En Önemli Özellikleri:
 1. Herhangi bir çalışanın bilgilerini hızlı bir şekilde gösterme ve durumunu analiz etme.

 2. Başlangıcından hizmet sonlandırmasına kadar olan işçi hareketlerini kolayca gözlemleme.

 3. Çalışanların geçmiş kayıtlarına (sağlık, izinler, devamsızlık, seyahat, ihlal, eğitim vb.) ulaşma, ayrıca kişisel üretkenliği ve iş yeterliği arasındaki ilişkiyi analiz etme.

 4. Çalışan, bilgi, belge ve hareketler, ayrıca, çalışan performans seviyesini gösteren ve karar almada yardımcı olan her detay hakkında çoklu seçeneklerde muhtelif raporlar yayınlama.


İnsan Kaynakları Sistemi, sistem ve ONYX Pro Sistemleri arasındaki en önemli aracının, işletmeyi bütün sistemleri ile idare eden personel olduğunu gösterir.