İnsan Sermayesi Yönetimi Sistemleri

Elektronik Mesaj Hizmetleri

ONYX Pro ERP
(08) 
Yardım Sistemleri  
22  Elektronik Mesaj Hizmetleri Sistemi
   Dış Sistemler ile Bağlantı Sistemi
   Yardım ve Yönergeler Sistemi
   Personel Self Hizmeti Sistemi

Elektronik Mesaj Sistemi işletme performans süreci ile ilişkilerini desteklemek için üst düzey yönetime ve müşterilere mesajlar gönderir.
En Önemli İşlevleri:
  1. Mesaj bilgisi, gönderme yöntemleri ve alıcıları ayarlar ve konfigürasyonunu sağlar.

  2. Üst düzey yöneticilerden herhangi birine hesap bakiyesi veya gerçekleştirilen herhangi bir işlem hakkında mobil mesaj ya da e-postalar gönderir.

  3. Müşterilere hesaplarında gerçekleştirilen işlemler hakkında mobil mesaj veya postalar gönderir.


En Önemli Özellikleri:
  1. Tekli veya toplu mesaj gönderebilme.

  2. Bu mesajlar metin mesajı olduğu için açıklayıcı veya not şeklinde olabilir.

  3. İlgili kişilerin işlem bildirimlerine anında ulaşımı.

  4. Sisteme giriş yapmadan gerekli bilgiyi edinme.

  5. Alanında uzman kişilerin kararlarını her zaman ve her yerde destekleme.


Elektronik Mesaj Hizmetleri Sistemi Onyx Pro Sistemi'ndeki herhangi bir hesap üzerinde yapılan her işlemden sonra hesap bakiyesi sunar.