İnsan Sermayesi Yönetimi Sistemleri

Dış Sistemler ile Bağlantı

ONYX Pro ERP
(08) 
Yardım Sistemleri  
   Elektronik Mesaj Hizmetleri Sistemi
23  Dış Sistemler ile Bağlantı Sistemi
   Yardım ve Yönergeler Sistemi
   Personel Self Hizmeti Sistemi

Dış Sistemler ile Bağlantı Sistemi, bir dış sistemden (ONYX Sistemleri’nden başka) finansal işlem verilerini alma hizmeti sunar ve bu işlemi ONYX Pro Sistemleri'nin mali kayıtlarına girer.
En Önemli İşlevleri:
  1. Farklı kaynaklardan (Word belgesi, Excel, dış veritabanı) finansal işlemleri alır.

  2. Farklı şablon formlarındaki çoklu sistemlerden metin dosyası ve Excel dosyalarının alınmasına karşın bu dosyaların şablonlarını düzeltir.

  3. Hesaplar, dövizler, eldeki para, bankalar, müşteriler, tedarikçiler ve benzerinin, Onyx Pro Sistemleri’nin çizelge yapılarından farklı olması durumunda bunları birbirine bağlar.

  4. Alınan geçişleri, bağlanmış dış sistemlerden ayırmak için belge türlerini ve bunların analitik türlerini belirtir.

  5. Finansal işlemleri doğrudan yevmiye defterine veya muhasebe fişine aktarır.


En Önemli Özellikleri:
  1. Onyx Pro Sistemi’nin, finansal işlemleri olan herhangi bir uzman sistem ile entegre olma esnekliğine sahip olması.

  2. Pek çok uygulama aracılığıyla finansal işlemleri sistemden alarak, elle girilmesi ihtiyacını ortadan kaldırma.

  3. Verileri bir araya getirme ihtimaline karşın karşılaştırmayı kolaylaştırmak için ONYX Pro Sistem verileri ve yabancı veriler ile raporları görüntüleme.


Dış Sistemler ile Bağlantı Sistemi, ONYX Pro Sistemleri'nin başka bir yazılım ile bağlantısı olan müşterilerin gereksinimlerini karşılama yeteneğini gösterir.