Yardım Sistemleri

Yardım ve Yönergeler

ONYX Pro ERP
(08) Yardım Sistemleri  
   Elektronik Mesaj Hizmetleri Sistemi
   Dış Sistemler ile Bağlantı Sistemi
24  Yardım ve Yönergeler Sistemi
   Personel Self Hizmeti Sistemi

Yardım ve Yönergeler Sistemi işletmenin görevlerini başarıyla yerine getirmesi için nitelik kazanmak açısından, Onyx Pro Sistemleri kullanıcıları için ofis çalışma ortamının bir parçasıdır.
En Önemli İşlevleri:
  1. Hesap cetvelinden seçilmiş olan hesapların, kullanıcıya özel, sık kullanılan hesaplar listesini oluşturur.

  2. İletişimi kolaylaştırmak için sistemde mesajlaşmayı sağlar.

  3. Onyx Pro Sistemleri'nde esnek bir şekilde kullanılmak üzere adres defterlerinde bulunan işletmenin ilgilenmek istediği tarafların ve kişilerin iletişim verilerini kaydeder.

  4. Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilmesi için görev gündemini düzenler.

  5. Onyx Pro Sistemleri yardım bilgisine (Yardım ve Destek) detaylı yönergeler ile erişim sağlar.


En Önemli Özellikleri:
  1. Sürekli görüntülenen hesaplara hızlı erişme.

  2. Yönetici ve iş arkadaşlarının sistem içi mesajları ile güvenli ve hızlı iletişimini sağlama.

  3. Sistemdeki herhangi bir ekrandan yardım bilgisine kolaylıkla erişme.

  4. Tamamlanması gereken günlük görevleri gündem ile kullanıcılara bildirme.


Yardım ve Yönergeler Sistemi, tüm ONYX Pro Sistemleri’nde, kullanıcıların işlerini başarıyla yerine getirmesine yardım eden bir sistemdir.