Yardım Sistemleri

Personel Self Hizmeti

ONYX Pro ERP
(08) Yardım Sistemleri  
   Elektronik Mesaj Hizmetleri Sistemi
   Dış Sistemler ile Bağlantı Sistemi
   Yardım ve Yönergeler Sistemi
25  Personel Self Hizmeti Sistemi

Personel Self Hizmeti, isteklerinin yayınlanmasından bunların gerçekleştirilmesine kadar personel hizmetleri prosedürleri ile ilgilenmek için kullanılan bir web uygulamasıdır.
En Önemli İşlevleri:
  1. ONYX Pro Sistemleri tarafından otomatik bir şekilde işlenen işletme hizmetlerini tanımlar. 

  2. Çalışanlar kendi hesapları üzerinden veri girme ya da düzenleme yapabilir.

  3. Yetkili yönetici, onaylama, reddetme veya askıya alarak hizmet için uygun olan prosedürü kullanır. 

  4. Hizmet prosedürlerinin personel ve yetkili yönetici tarafından takip edilmesine imkan tanır.

  5. Herhangi bir dönem için kapsamlı ve detaylı şekillerde, hizmet taleplerinin tüm durumları için rapor yayınlar ve bunları tablo veya grafik şeklinde hazırlar.


En Önemli Özellikleri:
  1. Personel Talepleri aşamalarını kullanmayı bırakma ve bunu, çalışırken yapmalarına olanak sağlayarak talep gerçekleştirme sürelerini kısaltma.

  2. İdari görevleri ve çeşitli talepleri için detaylı bilgiler ile özel bir rapor elde etme.

  3. Detaylı bir personel hizmetleri ve personelin çeşitli taleplerinin haritası görüntüleme.

  4. Çalışanlara, maaş, ödenek, esas ücret ve benzeri gibi ihtiyaçlarını otomatik olarak takip etme imkanı sağlar.


Personel Self Hizmeti işletmede olumlu bir çalışma ortamı yaratmak ve tüm çalışanların ihtiyacı olan ONYX Pro ERP Sistemleri ile uyum yakalamak için ek bir idari özelliktir.