Yönetim Raporları Sistemleri

Yönetim Raporları (YBS)

ONYX Pro ERP
(09) Yönetim Raporları Sistemleri  
26  Yönetim Raporları Sistemi
   ONYX Mobil Sıstemi
   ONYX B.I. (İş Zekası)
   Performans Göstergeleri (Dashboard)

Yönetim Raporları işletmenin durum ve performansını bilme gereksinimini karşılayan ve bu bilgileri daha sonra gerekli kararları almak için kullanan, çeşitli rapor grupları içeren bir sistemdir.
En Önemli İşlevleri:
 1. Finansal durum, gelir ve nakit akış tablolarını yayınlar.

 2. Kâr, zarar ve bilanço ile karşılaştırmak için geçici mizan sapmalarını görüntüler.

 3. Çeşitli finansal ve envanter bakiye raporlarını günlük veya periyodik olarak takip eder.

 4. Finansal analiz oranları içeren istatistiksel finansal ve envanter raporlarına erişir.

 5. Tüm iş satım ve alım plan türlerinin raporlarına erişir.

 6. Ürün devir hızı raporları ve satış hareketlerini görüntüler ve analiz eder.

 7. Harcama, maaş bordrosu ve personel performans değerlendirmesi raporlarını görüntüler.

 8. Net satış, kâr marjı, müşteri ve tedarikçileri takip etme ve benzeri gibi yönetimsel ve istatistiksel muhtelif raporlara erişir.


En Önemli Özellikleri:
 1. İşletmenin akılcı kararlarını desteklemek için en önemli sistemdir.

 2. İşletme yükümlülüklerini yönetme kolaylığının yanı sıra nakit likiditesi ve çekleri kontrol etme.

 3. Herhangi bir sapma meydana geldiğinde direk olarak düzeltme prosedürlerini gerçekleştirebilme.

 4. İşletmenin yeni faaliyet ve projelerini inceleme için bu sistem kararlarına güvenmesi.

 5. Terfiler, personel devir oranı ve benzeri idari süreçlerin belirlenmesinde değerlendirmelerinin katkı sağlaması.

 6. Piyasa değişkenleri özetlerini, rakipleri ve en iyi performansı yakalama şansını takip etme.

 7. Birkaç durum hakkında istatistiksel raporları normal ve grafik formatlarında görüntüleme.


Yönetim Raporları Sistemi işletme statüsünü temsil eden ve gelecek vizyonlarına katkı sağlayan ONYX Pro Sistemi'nin önemli tablo ve grafik raporlarının tam ve ayrıntılı özetleridir.