Farklı Alanlarda Özelleşmiş Sistemler

Döviz Bozdurma ve Transfer

ONYX Pro ERP
(11) Farklı Alanlarda Özelleşmiş Sistemler
   ONYX Pro Lite Sistemi
   Satış Noktası Sistemi
   Hissedar Hesapları Yönetimi Sistemi
36  Döviz Bozdurma ve Transfer Sistemi
   Limuzin Hizmeti Sistemi
   Gayrimenkul Yönetimi Sistemi
   Kargo Yönetimi Sistemi
   Benzin İstasyonu Yönetimi Sistemi
   Hakediş Raporu Yönetimi Sistemi

Döviz Bozdurma ve Transfer Sistemi, ana merkez veritabanı ile bağlantılı şubeler ve temsilciler arasında döviz bozdurma, yurt içi ve yurt dışı para transferleri işlemlerini yönetmek için tasarlanmış bir yazılımdır.
En Önemli İşlevleri:
 1. İşletmenin çalışma yöntemlerine ve yerel ve uluslararası hukuka uygun olarak sistemin konfigürasyonunu sağlar.
 2. Kullanıcıları ve acente bilgilerini tanımlar, bu verileri veritabanına aktarır. Ayrıca onlara gereken yetkileri verir.
 3. Giden transferler kullanıcılar tarafından girilir; ayrıca transferlerin bilgileri arşivlenir ve gönderilir.
 4. Şubelerin ve acentelerin gelen transferlerini görüntüler ve alıcıların bilgilerini arşivler.
 5. Döviz alım ve satım işlemlerini çoklu ödeme yöntemleri ve çek alma yoluyla işler.
 6. İşlem raporlarını her acentenin yetkilerine göre görüntüler.

En Önemli Özellikleri:
 1. Şubeler veya acentelerin karşılıklı para transferlerini, yüksek ve güvenilir güvenlik düzeyinde kolaylıkla gerçekleştirme.
 2. Herhangi bir şube veya acentenin, yapılan transferi herhangi bir para biriminde alması.
 3. Müşterilerin para çekme, yatırma, bir hesaptan diğerine transfer etme, hesabı olmayan müşterilerin depozitolarıyla ilgilenme.
 4. Transfer bilgilerini, bunun için düzenlenmiş şablonları olan başka bir sistemden alma kabiliyeti.
 5. Acentelerin ve şubelerin transferlerini çevrimiçi olarak göndermelerine ve bakiyelerini ağ üzerinde takip etmelerine imkân sağlama.
 6. Hareket düzeyinde, kullanıcı, şube, acente veya tahsil edilmemiş transferler ve benzeri gibi çoklu seçenekler ile pek çok rapor yayınlama.

Döviz Bozdurma ve Transfer, hesapları Döviz Bozdurma ve Transfer Sistemi ile entegre olan ONYX Pro Sistemleri’ne tamamiyle ihtiyaç duyan ticari işletmeler tarafından gerçekleştirilen faaliyetler için özel bir sistemdir.