Farklı Alanlarda Özelleşmiş Sistemler

Gayrimenkul Yönetimi

ONYX Pro ERP
(11) Farklı Alanlarda Özelleşmiş Sistemler
   ONYX Pro Lite Sistemi
   Satış Noktası Sistemi
   Hissedar Hesapları Yönetimi Sistemi
   Döviz Bozdurma ve Transfer Sistemi
   Limuzin Hizmeti Sistemi
38  Gayrimenkul Yönetimi Sistemi
   Kargo Yönetimi Sistemi
   Benzin İstasyonu Yönetimi Sistemi
   Hakediş Raporu Yönetimi Sistemi

Gayrimenkul Yönetimi Sistemi gayrimenkul yatırımı ve bakımını yönetmek için tasarlanmıştır. Satım, alım, kiralama ve başka bir çok hizmet sağlamaktadır.
En Önemli İşlevleri:
  1. Gayrimenkulü gerekli bilgiler ile tanımlar ve türlerini (bina, arazi, villa, apartman) belirtir.

  2. Tanımlanmış gayrimenkulün kiralama süresi, taksit ödemesi, komisyon ve hizmetler gibi belirlenmiş tüm detaylarını içeren kiralama veya satım kontratlarını düzenler.

  3. Kontratta tanımlanmış gayrimenkul hizmet faturalarını ödenmesi için yayınlar.

  4. Sözleşmenin uzatılması ya da feshi, mühleti veya bildirimleri ya da bakım istekleri gibi müşteri gereksinimleri ile ilgilenir.

  5. Bir gayrimenkulü, gayrimenkul sahipleri veya yatırımcıları ile ziyaret etmek için randevu alır ve ziyaret raporu düzenler.


En Önemli Özellikleri:
  1. Boyut, resim, mal sahibinin kiracıları ve hizmet bilgileri, gayrimenkul bilgilerine erişebilme esnekliği.

  2. Kontrat süre bitimini ve ödemeyi hatırlatan uyarılar gönderme.

  3. Kiralanmamış gayrimenkulleri veya kiracıları tespit etme kabiliyeti.

  4. İş ve etkinlikler için salon kiralama gibi günlük kiralamalar ile ilgilenme.


Gayrimenkul Yönetimi Sistemi ONYX Pro Sistemleri'ni etkiler ve bunları, kullanıcılar ve denetim ve idari bakış açıları ile bağlantılar.