Farklı Alanlarda Özelleşmiş Sistemler

Hakediş Raporu Yönetimi

ONYX Pro ERP
(11) Farklı Alanlarda Özelleşmiş Sistemler
   ONYX Pro Lite Sistemi
   Satış Noktası Sistemi
   Hissedar Hesapları Yönetimi Sistemi
   Döviz Bozdurma ve Transfer Sistemi
   Limuzin Hizmeti Sistemi
   Gayrimenkul Yönetimi Sistemi
   Kargo Yönetimi Sistemi
   Benzin İstasyonu Yönetimi Sistemi
41  Hakediş Raporu Yönetimi Sistemi

Hakediş Raporu Sistemi finansal ve teknik çalışmanın başından kontrat ve uygulama aşamalarına kadar projeyi ve finansal maliyetleri takip eder ve bunlara göre mali hakediş raporlarını vaktinde yayınlar.
En Önemli İşlevleri:
 1. Projeyi verileri, mali ve teknik çalışma bilgileri, eklenen yenilikler ile ana kontratları, varsa alt müteahhitlerin kontratları ve uygulama aşamaları ile çeşitli düzeylerde ve eksiksiz ayrıntılar ile tanımlar.

 2. Projeyi tüm kalemleri ile analiz eder, tamamlanan ve tamamlanmayan durumları girer ve bunlarla ilgilenir.

 3. Projedeki tamamlanan işin hakediş raporunu ve alt müteahhidin hakediş raporunu yayınlar.

 4. Proje kalemlerinin başlangıç ve son halleri ile ilgilenir.

 5. Projenin genel ve detaylı raporlarını kalem seçenekleri veya tamamlanma oranı ya da başka seçenekler ile yayınlar.


En Önemli Özellikleri:
 1. Projenin ilerleyişinin benimsenen temel verilere göre verimli kontrolünü sağlama.

 2. Projeler için proje veya sistem düzeyinde birden fazla kontrol politikası tanımlama yeteneği.

 3. Projedeki ihlalleri takip etme ve gerekli uyarıları yayınlama.

 4. Alt müteahhitlerin kontratlarını denetleme, tamamlanma oranlarını öğrenme ve onların performanslarını değerlendirme.

 5. Projeleri tüm genel tamamlama düzeyinde ve her kalem düzeyinde kontrol etme.

 6. Hakediş raporlarını belgelere ekleme ve bunları belirlenen tarihlerde projelerde yayınlama.


Hakediş Raporu Sistemi, tüm eksiksiz analizlerinin temel kaynağı olarak ONYX Pro Sistemleri ile bağlanmıştır ve sistemlerin eklenen belgeleri projelerin hakediş raporlarını yayınlamada gereklidir.