ONYX Pro ERP Turu

ONYX Pro ERP’in yeni ortamını, ONYX Pro ERP tarihini, en önemli eklemeleri ve özellikleri ve pek çok Orta Doğu ülkesindeki iş adamlarının ONYX Pro ERP’yu seçmesini sağlayan sektörleri görmek için vidoya tıklayın.

Display Onyx Pro Solutions

Genel Konfigürasyon: şirketi, hesaplarını, tüm ilgili bilgileri tanımlar ve Hesap Tablosu oluşturur.
Genel Girdiler: OnyxPro Sistemleri’ndeki hesap tablosu, maliyet merkezleri, organizasyon şeması, personel bilgisi gibi ortak temel verileri tanımlar.
Kontrol ve Yetkiler: kullanıcıları tanımlayıp kontrol eder ve yedekler.
Kapatma ve Kilitleme: aylık ve yıllık kapatma, geçici olarak kilitleme.
Büyük Defter: nakit yönetimi, muhasebe kayıtları ve mali sistem raporları.
Denetleme ve Gönderme: muhasebeci belgelerini onaylamak veya reddetmek için denetledikten sonra bu belgeleri gönderir.
Akreditif Yönetimi: akreditifleri yayınlar, takip eder ve kayıtlarını yapar.
Bütçe Yönetimi: bütçe planlarını ve bunların gerçek bütçede olan sapmalarını hazırlar.
Varlık Yönetimi: varlıkların bilgi detayları, amortismanı ve raporları.
Envanter Yönetimi: kalemleri tanımlama ve fiyatlandırma. Ayrıca işlem ve raporlarını gösterme ve yayınlama.
Stok Sayımı: stok sayımı sonuçları ile kasa mevcudunu (eldeki miktar) karşılaştırma.
Müşteri Hesapları: bilgilerini yönetir, borç durumları raporlarını takip ve analiz eder.
Satış Yönetimi: teklifleri, siparişleri, faturaları ve iadeleri yürütür ve satış raporlarını takip eder.
Dağıtım Yönetimi: promosyon, satış ve tahsilat planlarını uygular ve piyasa verisi toplar.
Bakım Hizmetleri: kontrol ve tamir aşamalarını takip eder ve garanti altındaki ürünleri gözetler.
Kredi Yönetimi: kredi açma, masraflarını girme ve ürünlerini takip etme.
Tedarikçi Yönetimi: tedarikçi bilgilerini yönetir, düzeylerini analiz eder ve istihkak raporlarını yayınlar.
Satın Alma Yönetimi: satın alma işlemlerini yönetir, masraflarını hesaplar ve bunların raporlarını yayınlar.
Devam Kontrolü: İşletme politikasına göre devamlılığı otomatik bir şekilde kontrol ederek hesaplar. Her türlü parmak izi cihazını destekler
Bordro: Personel istihkaklarını ve kesintilerini yönetir, avanslarını kontrol eder ve maaş bordrolarını yayınlar
İnsan Kaynakları Yönetimi: Personel hizmetlerini yürütür ve performanlarını değerlendirir. İşe alım, eğitim, sigorta ve çeşitli durumlarını takip eder
Elektronik Mesaj Hizmetleri: tanımlanan bakiye veya işlemler hakkında üst düzey yönetime ve müşterilere mesaj gönderir.
Dış Sistemler ile Bağlantı: OnyxPro’nun finansal kayıtlarındaki dış işlemleri girer.
Yardım ve Yönergeler: sistem içi mesajlaşma, favori hesaplar, adres defteri, sistem yönergeleri ve benzeri.
Personel Self Hizmeti: işletme sistemine göre personelin gereksinimlerini tanımlar ve takip eder, personel hareketlerini ve belgelerini gösterir.
Yönetim Raporları (YBS): üst düzey yönetim için rapor ve yönergelerin özetleri.
ONYX Mobil: mobil ekranınızda görünen mali sistemden gelen favori istatistikleri görüntüler.
ONYX B.I. (İş Zekası): işletme verilerinin eksiksiz analizi ve özel tasarımlar ile yönetimin karar alma mekanizmasını desteklemek için raporlar yayınlar.
Performans Göstergeleri (Dashboard): karar alıcılar için şirketin genel durumunu belirtmeye yardımcı olacak en önemli mali ve yönetimsel göstergeleri görüntüler.
Üretim Kontrol Yönetimi: standart maliyet ile karşılaştırmak için önceden belirlenmiş çoklu kriterlere ve dağıtım standartlarına göre üretim maliyetini hesaplar.
Üretim Kalite Yönetimi: işletmede uygulanan kalite prosedürlerine göre ana maddelerin ve hazır ürünlerin prosedürlerini yerine getirir.
ONYX Pro Lite: OnyxPro’nun mini versiyonudur. İşlemlerini ana merkezin sağladığı yetkiler ile gerçekleştirmesi için şirket şubelerinin sistemlere erişimini ve güncellenmesini sağlar.
Satış Noktası Sistemi: müşteriler için satın alınan kalem bilgilerinin faturasını yayınlar. Ayrıca, doğrudan satış sürecinde, perakende satış mağazaları ve süpermarketlerdeki satış tamamlama işlemlerini denetler.
Döviz Bozdurma ve Transfer: şubeler ve acenteler arasındaki hızlı transfer süreci yönetimi ve döviz bozdurma işlemini yürütür.
Limuzin Hizmeti Yönetimi: limuzin hizmetindeki muhasebe işlemleri içindir. Ayrı olarak ya da OnyxPro ile entegre bir şekilde kullanılabilir.
Gayrimenkul Yönetimi: gayrimenkulleri ve sahiplerini tanımlar ve gayrimenkul yatırımlarını ve bakımlarını yönetir.
Kargo Yönetimi: paketlerin satışını ve mesajları, teklifler ve konşimentolara uyumlu olarak işler.
Benzin İstasyonu Yönetimi: her kullanıcı için yakıt sayaçlarını denetler ve bu satışları mali sisteme gönderir.
Hakediş Raporu Yönetimi: projelerin kontratlarını ve bunların teknik ve finansal detaylarını işler. İşletmenin iş doğasına göre faturaları yayınlar.

ONYX Pro ERP Müşterileri

ONYX Pro Geliştirme Ekibi’nin ana görevi tekrarlanan müşteri gereksinimlerini karşılamaktır. Müşterilerin güveni, ofisleri Orta Doğu’daki ülkelerden herhangi birinde ne kadar uzakta olursa olsun, daha fazlasını ve devamlılık sağlamak için bir teşvik niteliğindedir ...devamı


ONYX Pro ERP Broşürler